Τhe Temple of Hephaestus - O Ναός του Ήφαιστου

90 Προβολές
Published
In the ancient market of Athens is the Temple of Hephaestus, one of the most beautiful Doric temples of antiquity, which remains intact in time. It began to be built in 449 BC, and was dedicated to two gods, to god Hephaestus the patron of metallurgy and to goddess Athena Ergane, a protector of the arts. According to the characteristics of the building, the architect who undertook the construction was greatly influenced by the great building of the city, built during the same period, the Parthenon.

Inside was the two bronze statues of Hephaestus and Athena, which were destroyed ....

Στην αρχαία αγορά της Αθήνας βρίσκεται ο ναός του Ήφαιστου, ένας από τους ωραιότερους δωρικούς ναούς της αρχαιότητας, ο οποίος παραμένει ανέπαφος εγκαίρως. Ξεκίνησε να χτίζεται το 449 π.Χ. και ήταν αφιερωμένο σε δύο θεούς, στον θεό Ήφαιστο τον πολιούχο της μεταλλουργίας και στη θεά Αθηνά Εργάνη, προστάτη των τεχνών. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κτηρίου, ο αρχιτέκτονας που ανέλαβε την κατασκευή επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το μεγάλο κτίριο της πόλης, που χτίστηκε κατά την ίδια περίοδο, τον Παρθενώνα.

Μέσα ήταν τα δύο χάλκινα αγάλματα του Ηφαίστου και της Αθηνάς, τα οποία καταστράφηκαν ....

If you like this video click the like button and subschribe to my to see more the acient greece!!
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει