Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου Κρήτης - Archaeological Museum of Heraklion, Crete

202 Προβολές
Published
Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου Κρήτης.
Archaeological Museum of Heraklion, Crete.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι το μουσείο στο οποίο παρουσιάζεται σχεδόν στο σύνολό του ο μινωικός πολιτισμός. Είναι από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόλογα μουσεία στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη[1]. Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις περιόδους της κρητικής προϊστορίας και ιστορίας, καλύπτουν περίπου 5.500 χρόνια, από τη νεολιθική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Κυρίαρχη θέση στις συλλογές του κατέχουν τα μοναδικά αριστουργήματα της μινωικής τέχνης. Η συλλογή με τις μινωικές αρχαιότητες είναι η σημαντικότερη στον κόσμο και το μουσείο θεωρείται το κατ' εξοχήν μουσείο του μινωικού πολιτισμού.
Η πρώτη αρχαιολογική συλλογή στο Ηράκλειο δημιουργήθηκε το 1883. Το 1900 στεγάσθηκε σε δύο δωμάτια στην αυλή της μητρόπολης του Αγίου Μηνά. Με την έναρξη μεγάλων ανασκαφών στη Κρήτη, περιέλαβε τα πρώτα σημαντικά ευρήματα, ενώ ταυτόχρονα παραχωρήθηκε στην Κρητική Πολιτεία.[2]

Το 1904-1907 κατασκευάστηκε η πρώτη μουσειακή αίθουσα, ενώ το 1908 μετά τη προσθήκη δεύτερης αίθουσας μεταφέρθηκαν εκεί οι αρχαιότητες.

Το σημερινό κτίριο ξεκίνησε το 1937 σε σχέδια του Πάτροκλου Καραντινού.

Από το Νοέμβριο 2006 έως τις αρχές του 2014 το Μουσείο παρέμεινε κλειστό για το κοινό λόγω εργασιών ανακαίνισης στο εσωτερικό του. Μια μικρή προσωρινή έκθεση με τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου μπορούσε κανείς να δει στην ειδική αίθουσα που έχει διαμορφωθεί στη βορινή πλευρά του Μουσείου. Από τον Μάρτιο του 2014 το ανακαινισμένο μουσείο είναι πλέον πλήρως επισκέψιμο και πιο εντυπωσιακό από ποτέ.

Ρυτό σε σχήμα ταυροκεφαλής
Νεολιθική και προανακτορική εποχή
Παλαιοανακτορική περίοδος
Νεοανακτορική περίοδος
Υπομινωική και πρώιμη γεωμετρική περίοδος
Γεωμετρική και ανατολίζουσα περίοδος
Μινωικές σαρκοφάγοι
Μινωικές τοιχογραφίες
Ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες
Συλλογή Επιγραφικής: Βρίσκεται σε χώρο ημιστεγασμένο και περιφραγμένο απέναντι από το κτήριο του Μουσείου
Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών.
Θεές των όφεων (Aρ. Mουσείου 63 και 65)
Pυτό από ορεία κρύσταλλο (Αρ. M. 2721)
Βουκράνιο ρυτό (Aρ. Μ 1368)
Δίσκος της Φαιστού (Aρ. Μ. EΠ 1358)
Tοιχογραφία ταυροκαθαψίων (Aρ. Μ. T.15)
Χρυσό δακτυλίδι από τα Iσόπατα (Aρ. Μ. X 424)
Kαρποδόχη καμαραϊκού ρυθμού (Aρ. Μ. 10580)
Oμοίωμα ναΐσκου συλλογής Γιαμαλάκη (Aρ. Συλ. Γιαμαλάκη 376)
Xάλκινα αγαλματίδια (Aρ. Μ. 245-47)
Άγαλμα Aφροδίτης (Aρ. Μ. Γ43)
Η Σαρκοφάγος της Αγίας ΤριάδαςArchaeological Museum of Heraklion, Crete.

 The Archaeological Museum of Heraklion is the museum in which almost Minoan civilization is present. It is one of the largest and most remarkable museums in Greece and one of the most important in Europe [1]. His exhibits include representative samples from all periods of Cretan prehistory and history, covering about 5,500 years, from the Neolithic to the Roman times. A dominant position in his collections holds the unique masterpieces of Minoan art. The collection of Minoan antiquities is the most important in the world, and the museum is considered to be the premier museum of Minoan civilization.
The first archaeological collection in Heraklion was created in 1883. In 1900 it was housed in two rooms in the courtyard of the metropolis of Agios Minas. With the opening of major excavations in Crete, he included the first major findings, while at the same time he was granted to the Cretan State. [2]

In 1904-1907, the first museum hall was built, and in 1908, after the addition of a second room, antiquities were transferred there.

The current building was started in 1937 by Patroklos Karantinos.


Bull-shaped crustacean
Neolithic and pre-historic times
Old Palatial Period
New Palace Period
Submininal and Early Geometric Period
Geometric and oriental period
Minoan sarcophagi
Minoan frescoes
Greco-Roman antiquities
Epigraphic Collection: It is located in a semi-enclosed and fenced area across from the Museum building
Archaeological Collection of Archanes.
Goddesses of the Beneficiaries (Museums 63 and 65)
Crystal clear water (No. 2721)
Rusty bourbon (Ref M 1368)
Phaistos disc (EPP 1358)
Mural painting of bullfighting (MPM T.15)
Gold ring from Isopatha (MP 424)
Carnation rhythm marsh (MP 10580)
Dummakis collection of Yamalaki (376)
Bronze statuettes (Acts 245-47)
Statue of Aphrodite (Acts M43)
Sarcophagus of the Holy Trinity
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει