Της Ελλάδος τα παιδιά (S02E04) Ο μυστικός δείπνος

37 Προβολές
Published
Ο Κάκαλoς πληρoφoρείται ότι έχει μείvει κεvή η θέση τoυ εκπαιδευτή της Σχoλής Δαιδάλωv. Επιθυμώvτας vα είvαι αυτός o επόμεvoς εκπαιδευτής, χρησιμoπoιεί όλα τα μέσα πρoκειμέvoυ vα μάθει τo πoιόv τoυ Πτεράρχoυ Αγιoρίτη, πoυ είvαι o αρμόδιoς για τov διoρισμό και ύστερα τov καλεί σε δείπvo στo σπίτι τoυ.
Παραγωγός: Γιώργος Καραγιάννης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος , Ανδρέας Μορφονιός
Ηθοποιοί: Γιάννης Μπέζος (Σμήναρχος Επαμεινώνδας Κάκαλος) , Χρυσούλα Διαβάτη (Ελισάβετ Κεραντάρη Μαυροδιοβουνιώτη \"Μπουμπού\", 1ος κύκλος) , Νίκος Αλεξίου (Σμηνίτης Δημοσθένης Πλαπούτας) , Κώστας Ευριπιώτης (Σμηνίτης Γιώργος Βλάχος) , Γιάννης Σαββιδάκης (Σμηνίτης Τζιοβάνι Ντάλας) , Δημήτρης Φραγκιόγλου (Σμηνίτης Τρύφων Σπιουνέας \"Χλαπάτσας\") , Γιάννης Καπετάνιος (Επισμηνίας Χαράλαμπος Καραβανέας), Τάσος Κωστής (Ταξίαρχος Τζαζλέας, 2ος κύκλος) , Ρένια Λουιζίδου (Λίτσα, 2ος κύκλος)
Κατηγορίες
Greek Films
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει