Πώς ήταν σαν Άνθρωπος ο Μ.Αλέξανδρος; (Ελλ/Αγγλ. υπότιτλοι) - Αρχαία Ελληνική Ιστορία | Alpha Ωmega

151 Προβολές
Published
#Alphaomegagreece #history #αρχαίαελλάδα

Καλώς ήρθατε στο κανάλι Alpha Ωmega.
Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του Μ. Αλεξάνδρου μέσα από γεγονότα και καταστάσεις καταγεγραμμένα από αρχαίους ιστορικούς.
Ο Μέ­γας Α­λέ­ξανδρος δεν περιο­ρίστηκε στο να υ­πο­τά­ξει μόνο τους αρχαί­ους λα­ούς που κυ­ρί­εψε τις χώρες τους , αλλά εξόρμησε στην Α­να­το­λή για να τι­μω­ρήσει τους μεγά­λους εχθρούς του Ελληνι­σμού, τους Πέρσες, α­πελευθερώνο­ντας συγχρόνως τους λα­ούς α­πό τους διά­φο­ρους τυ­ράννους που τους κυ­βερνούσαν και τους κα­ταδυνά­στευαν. Τους έ­μα­θε έ­να νέ­ο τρόπο
ζω­ής με σεβα­σμό στα δι­καιώμα­τα του κά­θε πο­λί­τη.

Το βίντεο περιλαμβάνει Ελληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους.
Μην ξεχάσετε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας Εγγραφή.


►Πηγές (Bibliography)
✔Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Αλέξανδρος".
✔John Maxwell O’Brien, Alexander the Great. The Invisible Enemy (London: Routledge, 1992).
✔Ο Μέ­γας Α­λέ­ξανδρος και η Ελληνι­στι­κή Αυτο­κρα­το­ρί­α βι­βλιο­θήκη
Ελλήνων και ξέ­νων συγγρα­φέ­ων, τόμοι 81- 82. Μετά­φρα­ση
Α­λεξάνδρου Κο­τζιά, εκδόσεις Γα­λα­ξί­α, Α­θήνα 1963.
✔Πλούταρχος, Ηθικά, "Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής".
✔Peter Green, Alexander of Macedon 356-323 BC. A Historical Biography (Berkeley: Univ. of California Press, 1991).


???? Υποστηρίξτε το κανάλι:https://ko-fi.com/alphaomegagreece
????https://www.youtube.com/channel/UCYBLRZ3vXUHFy7JwlXs07Hw/join

????Εξαιρετικά κανάλια Ελληνικής Ιστορίας: ‎ @Ιστορικός Περιηγητής και @Cognosco Team

►Ακολουθήστε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/AlphaOmegaGreece
------------------------------------------
Music provided by Royalty Free Music:
https://www.youtube.com/royaltyfreezone

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/...
-------------------------------------------
Κατηγορίες
Documentary Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει