Botanical Garden and Sacred Way - Ο Βοτανικός Κήπος και Ιερα Οδος

34 Προβολές
Published
Η Ιερά Οδός είναι ο αρχαιότερος δρόμος της Ελλάδας. Όμως η ανάδειξή του ως μνημείου της κλασικής αρχαιότητας με την αντίστοιχη ιστορική του αξία δεν έχει προχωρήσει. Επί 2.500 χρόνια παρέμενε ο μοναδικός εθνικός δρόμος που συνέδεε την Αθήνα με τη Βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο.

The Sacred Way is the most ancient road in Greece. However, its emergence as a monument of classical antiquity with its corresponding historical value has not progressed. For 2,500 years it remained the only national road connecting Athens with Northern Greece, Epirus and the Peloponnese.


To Ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί, βρισκόταν στη νότια πλευρά της Αρχαίας Ιεράς Οδού, στα όρια που καταλαμβάνει σήμερα η βυζαντινή Μονή Δαφνίου. Ο χώρος αυτός υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές στάσεις της ελευσινιακής πομπής. Η προσωνυμία του Απόλλωνα στο λατρευτικό αυτό χώρο ήταν «Δαφνηφόρος», όπως προκύπτει από επιγραφή σε μαρμάρινη έδρα-θρόνο στο αθηναϊκό θέατρο του Διονύσου, όπου αναγράφεται «Ιερέως Απόλλωνος Δαφνηφόρου». Προφανώς η έδρα αυτή ανήκε στον ιερέα του Απόλλωνα Δαφνηφόρου, αφού ήταν σύνηθες να παραχωρούνται τιμητικές θέσεις στο θέατρο σε ιερείς και αξιωματούχους και δεν υπάρχει άλλη αναφορά στην Αττική για λατρεία του Απόλλωνα.

The Sanctuary of Apollo at Dafni was located on the south side of the Ancient Sacred Way, on the boundaries of the Byzantine Monastery of Dafni. This place was one of the most important attitudes of the libertarian procession. Apollo's name in this cult site was "Daphnephoros", as it appears from an inscription in a marble seat-throne at the Athenian theater of Dionysus, which is titled "Apollo Daphneforos Priest". Obviously, this seat belonged to the priest of Apollo Dafneforos, since it was usual to assign honorary positions to the theater to priests and officials and there is no reference to Attica for worship of Apollo.

Η περιοχή Ιερά Οδός – Δαφνί – Σκαραμαγκάς είχε δια μέσω των αιώνων στρατηγικό χαρακτήρα. Αποτελούσε λόγω της θέσης τη μοναδική δυνατότητα ελέγχου ανθρώπων, στρατευμάτων κ.λπ. προς την Πελοπόννησο ακόμα και με τμήμα της Στερεάς Ελλάδας (Βίλια, Θήβα κ.λπ).

Η Ιστορικότητα της Ιεράς Οδού σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Ιστορίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Μονή Δαφνίου Βοτανικός κήπος Χαϊδαρίου

Η Μονή Δαφνίου βρίσκεται στο Χαϊδάρι, στις παρυφές του Ποικίλου Όρους, επί της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα 11 χλμ. από το κέντρο της, και είναι κτισμένη στη θέση που υπήρχε το Ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της και η ιδιαίτερη ψηφιδωτή διακόσμηση του ναού της μονής, την καθιστούν ένα από τα πλέον εξαιρετικά μνημεία της βυζαντινής τέχνης. Από το 1990 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Το καθολικό της μονής χρονολογείται στον όψιμο 11ο αιώνα και ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του οκταγωνικού σταυροειδούς ναού. Στον τύπο αυτό ο κεντρικός χώρος του κυρίως ναού διευρύνεται με την αντικατάσταση των τεσσάρων κιόνων που στηρίζουν τον τρούλο από οκτώ κίονες τοποθετημένους πλησιέστερα στους τοίχους.

If you like this video click the like button and subschribe to my to see more the acient greece!!

Share that video and have a great time!
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει