Ο ΘΕΟΣ ΑΡΗΣ - THE GOD ARIS

73 Προβολές
Published
Ο ΘΕΟΣ ΑΡΗΣ
THE GOD ARIS

Ο Άρης είναι ο Έλληνας θεός του πολέμου και ένας από τους Δώδεκα Ολύμπιους, γιος του Δία και της Ήρας.
ο Άρης εμφανίζεται πολεμοχαρής και προκλητικός και εκπροσωπεί την παρορμητική φύση του πολέμου. Οι Έλληνες ήταν αμφίσημοι προς τον Άρη: αν και ενσωμάτωσε τη φυσική ανδρεία που είναι αναγκαία για την επιτυχία στον πόλεμο, ήταν μια επικίνδυνη δύναμη. Συντριπτικός, ακόρεστος στη μάχη, καταστροφικός, και ο άνθρωπος-σφαγέας. Ο Φόβος και ο Δείμος ήταν προσδεμένοι στο άρμα μάχης του. Στην Ιλιάδα, ο πατέρας του ο Δίας του λέει ότι είναι ο πιο μισητός θεός σε αυτόν. Η αξία του σαν θεός του πολέμου τοποθετείται σε αμφιβολία: κατά τη διάρκεια του Τρωικού πολέμου, ο Άρης ήταν στην πλευρά των ηττημένων, ενώ η Αθηνά, που συχνά απεικονίζεται στην ελληνική τέχνη ως κάτοχος Νίκης στο χέρι της, ευνόησε τους θριαμβευτικούς Έλληνες.
Συνήθως μάχεται πεζός σπάζοντας με την ορμή του τα άρματα και ανατρέποντας τα τείχη. Άλλες φορές είναι σε άρμα με δύο (Δείμος και Φόβος) ή τέσσερις μεγαλοπρεπείς ίππους.
Στην μάχη ορμά μαινόμενος με τρομακτικά μάτια. Κραυγάζει δυνατά όσο εννέα ή δέκα χιλιάδες άνθρωποι που πολεμούν. Στην μανία του είναι ακόρεστος στο αίμα και στην σφαγή. Αδιαφορεί για το δίκαιο και δεν αναγνωρίζει κανένα νόμο. Κατά τον Τρωικό πόλεμο βοηθά τους Τρώες αν και είχε υποσχεθεί να βοηθήσει τους Αχαιούς στην Ήρα και την Αθηνά, γι’ αυτό υβρίζεται από την Αθηνά σαν αλλοπρόσαλλος. Η πολεμική του μανία τον κάνει μισητό ακόμη και στο Δία. Γι΄αυτό και δεν του έχτιζαν ναούς ποτέ και πουθενά.

Aris is the Greek god of war and one of the Twelve Olympians, the son of Zeus and Hera.
Aris appears warlike and provocative and represents the impulsive nature of the war. The Greeks were ambitious to Mars: although it embodied the natural bravery needed to succeed in the war, it was a dangerous force. Overwhelming, unsavory, destructive, and human-slaughterer. Fave and Zeus were fastened to his battlefield. In the Iliad, his father Zeus tells him that he is the most hated god in him. His merit as a god of war is in doubt: during the Trojan War, Aris was on the side of the defeated, while Athena, often depicted in Greek art as the holder of Victory in her hand, favored the triumphant Greeks.
He usually fights a pedestrian by breaking the chariots with the momentum and by overthrowing the walls. Other times they are in a chariot with two (Zeus and Fear) or four magnificent horses.
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει