ΑΜΛΕΤ: Να η στιγμή καλή γιά να τον σφάξω, τώρα ενώ προσεύχεται.

12 Προβολές
Published
• Email ➤ eriunios@gmail.com
Ο Αφηγητής Σ.-Α. Χράπης είναι συγγραφεύς δύο βιβλίων. Του βιβλίου "Ο Δρόμος του ηγέτη" (Εξαντληθέν) και του βιβλίου " Το μυστικό πεπρωμένο της Ελλάδος". Εκδόσεις Δήλιος. Μπορείτε να τα παραγγείλετε από το Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61 - 54623 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-282782 e-mail: erwdios@otenet.gre-mail: eriunios@gmail.com

Ο Παναγιώτης Μαυρομάτης είναι διδάκτωρ διατροφικής μικροβιολογίας, πολιτικής και νομοθεσίας τροφίμων, του πανεπιστημίου Lincoln του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει υπάρξει καθηγητής στα πανεπιστήμια του Lincoln και του Dundee επί σειράς ετών. Έχει συμμετάσχει και διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, στους τομείς των logistics, supply chain και διασφάλισης της ασφάλειας. Έχει διατελέσει ανώτερο στέλεχος διοίκησης επιχειρήσεων τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην μέση Ανατολή για πάνω από 15 χρόνια. Έχει υπάρξει μέλος του δικαστικού συστήματος της Σκωτίας σε θέματα ανηλίκων. Αρθρογραφεί στον ηλεκτρονικό τύπο.

Hamlet. Now might I do it pat, now he is praying;
And now I'll do't. And so he goes to heaven,
And so am I reveng'd. That would be scann'd.
A villain kills my father; and for that,
I, his sole son, do this same villain send
To heaven.
Why, this is hire and salary, not revenge!
He took my father grossly, full of bread,
With all his crimes broad blown, as flush as May;
And how his audit stands, who knows save heaven?
But in our circumstance and course of thought,
'Tis heavy with him; and am I then reveng'd,
To take him in the purging of his soul,
When he is fit and seasoned for his passage?
No. 2370
Up, sword, and know thou a more horrid hent.
When he is drunk asleep; or in his rage;
Or in th' incestuous pleasure of his bed;
At gaming, swearing, or about some act
That has no relish of salvation in't-
Then trip him, that his heels may kick at heaven,
And that his soul may be as damn'd and black
As hell, whereto it goes. My mother stays.
This physic but prolongs thy sickly days.
Exit.

ΑΜΛΕΤ Ιδού στιγμή καλή διά να το κάμω, τώρα ενώ
προσεύχεται• και τώρα θα το κάμω• και τότε αυτός
εις τoν Ουρανόν πηγαίνει• κι έτσι έχω εκδικηθεί.
Τούτο σκέψιν θέλει• ένας κακούργος
τον πατέρα μου σκοτώνει και ο μοναχογυιός του εγώ
τον ίδιον κακούργον εις τoν Ουρανόν τον στέλνω•
τούτος είναι μισθός, είναι αμοιβή, εκδίκησις δεν είναι.
Τον πατέρα μου αυτός τον έκοψε χορτάτον από καλό τραπέζι,
ενώ τα πταίσματά του ήσαν ολάνοικτα ωσάν άνθη του Μαΐου•
και πώς στην την Κρίσιν στέκει, ποιος γινώσκει ή μόνο ο Ουρανός;
Αλλά, όπως κρίνει ο νους του ανθρώπου,
ευρίσκεται κακά• λοιπόν εκδικημένος θα 'μαι,
αν τον κόψω ενώ εξαγνίζει την ψυχήν του,
εις την διάβασίν του ετοιμασμένος;
Όχι•
οπίσω εις την θήκην σου, ω σπαθί•
σκέψου να βγης εις άλλον φρικτότερον καιρόν,
εις της μέθης του τον ύπνον, ή εις τον θυμόν του
ή μες το αιμόμικτο κρεββάτι,
ή εις το παιγνίδι ή εκει 'πού καταράται, ή εις άλλην πράξιν,
'πού να μην έχη εξαγοράς ελπίδα•
στροβίλισέ τον τότε με τρόπον οι φτερνες του να κτυπήσουν τον ουρανόν,
και να είναι κολασμένη μαύρη η ψυχή του ωσάν τον Άδη
όπου θα πέση. Αλλ' η μητέρα μου πολλή ώρα περιμένει•
τούτο το γιατρικό προσκαίρως σ' ανασταίνει.
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει