Μαθηματικά: Εισαγωγή στην Άλγεβρα

211 Προβολές
Published
Μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα αυτό το βιβλίο από τη διεύθυνση:
http://www.helidoni.info/b10.htm
Μαθηματικά: Εισαγωγή στην Άλγεβρα.
Συγγραφέας: Τάσος Ανθουλιάς
Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει το παιδί που τελειώνει το Δημοτικό σχολείο να βάλει σε μια τάξη τις σκόρπιες (και πολλές φορές συγκεχυμένες και αβέβαιες) «γνώσεις» του και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το Γυμνάσιο. Να απαλλαγεί από τις φοβίες, που πιθανόν να έχει μπροστά στα σύμβολα, τους αριθμούς και τις πράξεις. Να σταματήσει να αποστηθίζει τύπους που δεν καταλαβαίνει και να αρχίσει να ενδιαφέρεται για την κατανόηση των εννοιών. Να γίνει ικανό να εφαρμόζει τις ιδιότητες των αριθμών, των πράξεων και των σχέσεων στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των Μαθηματικών στο μυαλό του. Να μάθει να ψάχνει για να βρει εκείνα που του χρειάζονται. Να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Μαθηματικά με απλό και πρακτικό τρόπο.
Το βιβλίο γράφηκε έτσι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, και ως βιβλίο αναφοράς (τυπολόγιο) στις μεγαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου, καθώς και στο Λύκειο.
Προσοχή: οι μαθητές δεν χρειάζεται να «αποστηθίσουν» κανέναν τύπο και καμιά τεχνική. Πρέπει να οδηγηθούν στο να χρησιμοποιούν τις ιδιότητες, που σταδιακά μαθαίνουν, για τη λύση των ασκήσεων. (Το βιβλίο θα παραμένει ανοιχτό, δίπλα στον μαθητή, ώστε να ανατρέχει σ’ αυτό κατά τη λύση των ασκήσεων). Στόχος μας θα πρέπει να είναι η κατανόηση των ιδιοτήτων και των σχέσεων μέσα από τη χρήση τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη διεύθυνση:
https://www.facebook.com/MathForChildren
Ιστοσελίδα για το κανάλι μας στο YouTube: http://www.helidoni.info/b900.htm
Κατηγορίες
Documentary
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει