Θεα Δημητρα - Demetra Goddess

95 Προβολές
Published
Θεα Δημητρα
Demetra Goddess

Η Δήμητρα είναι μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες θεές του αρχαίου ελληνικού πανθέου. Κόρη του Κρόνου και της Ρέας, αδερφή του Δία, του Ποσειδώνα, του Πλούτωνα, της Ήρας και της Εστίας.
Όπως φανερώνει και το όνομά της, η Δήμητρα είναι η μάνα Γη. Η Δήμητρα είναι η θεά της γονιμότητας, η προστάτιδα της γεωργίας και των καλλιεργειών γενικότερα, η θεά της βλάστησης και συνήθως απεικονίζεται να κρατάει κάποιο στάχυ και σε ορισμένες περιπτώσει δάδα.Η Δήμητρα είναι η θεά της γονιμότητας, η προστάτιδα της γεωργίας και των καλλιεργειών γενικότερα, η θεά της βλάστησης και συνήθως απεικονίζεται να κρατάει κάποιο στάχυ και σε ορισμένες περιπτώσει δάδα.

Ως προστάτιδα της καλλιέργειας και της γεωργίας η Δήμητρα λατρευόταν κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Ήταν η προστάτιδα των γεωργών και αυτή την τιμούσαν όπως της άξιζε. Η λατρεία της θεάς Δήμητρας συνδέεται επίσης και με πολλές μυστηριακές τελετές του αρχαίου κόσμου, όπως τα Ελευσίνια μυστήρια, τελετές που είχαν ως σκοπό την κάθαρση και την εξύψωση της ανθρώπινης υπόστασης.

Dimitra is one of the greatest and oldest goddesses of the ancient Greek pantheon. Daughter of Saturn and Rea, sister of Zeus, Poseidon, Pluto, Hera and Hestia.
As its name implies, Dimitra is the Earth. Dimitra is the goddess of fertility, the protector of agriculture and crops in general, the goddess of vegetation and is usually portrayed to hold some ear and in some cases a fever.Dimitra is the goddess of fertility, the protector of agriculture and crops in general, the goddess of vegetation and is usually portrayed to hold some ear and in some cases a fever.

As a protector of farming and agriculture, Dimitra was born mainly in rural areas. It was the addition of farmers and she honored her as she deserved. The worship of the goddess Demeter is also associated with many religious ceremonies of the ancient world, such as the Eleusinian mysteries, ceremonies aimed at clearing and elevating the human being.
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει